O meni

O meni

Valentina Cigoj

Valentina Cigoj

Specializantka psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo.

Rojena sem leta 1979 v Slovenj Gradcu. Zaključila sem študij pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  Od nekdaj sem čutila, da rada delam z ljudmi.

 Prve poklicne izkušnje sem pridobila, ko sem kot prostovoljka delala z odraslimi s posebnimi potrebami. Ta izkušnja je zaznamovala mojo nadaljnjo  poklicno pot, saj sem prvo zaposlitev  dobila kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami. V tem času sem si ustvarila svojo družino in imam dva sinova.  Nekaj let sem bila vzgojiteljica v vrtcu in  svetovalna delavka na osnovni šoli. V zadnjih letih sem  ponovno delala z otroki s posebnimi potrebami, kjer se je moja poklicna pot pravzaprav začela.

Leta 2012 sem vpisala študij propedevtike, ki sem ga naslednje leto nadaljevala z vpisom na specialistični študij psihoanalitične psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. V jeseni 2016 sem pričela delati  s klienti kot specializantka  pod supervizijo na Ambulanti Sigmunda Freuda v Ljubljani. V času študija sem nekaj let bila prostovoljka na Šent-u v Ajdovščini, kjer sem vodila skupini za samopomoč. Z delom v svoji zasebni praksi pričenjam v jeseni 2020, kot specializantka psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo.

Svojo osebno psihoanalitično izkušnjo sem več let opravljala pri izkušenemu psihoanalitiku, članu IPA združenja.  Osebna izkušnja mi predstavlja dragocen temelj, tako za moje osebno življenje in delovanje, kakor tudi za pshoterapevtsko delo. Redno se udeležujem supervizijskih srečanj pri izkušenem psihoterapevtu.

Sem članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS). Pri svojem delu sledim etičnim standardom Evropske zveze za psihoterapijo.

Pri delu z ljudmi se vsakodnevno učim tudi o sebi.